Teelt

De grondstof is voor de groenteverwerkende industrie van groot belang. Niet voor niets is de sector gelokaliseerd in de 'groentetuin' van Europa.

De Belgische groenteverwerkende industrie en groothandel in industriegroenten heeft een intensieve samenwerking opgezet met de andere partners binnen de keten, van toeleveranciers, over land- en tuinbouwers tot de afnemers.

Via kwaliteitssystemen op al deze niveaus wordt de veiligheid en kwaliteit van de grondstoffen en producten verzekerd.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de controle op het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Getuige hiervan de steeds geactualiseerde lijst van erkende gewasbeschermingsmiddelen en hun gebruiksaanwijzing en de bedrijfseigen bemonsteringsplannen.

Ook op het vlak van de contracten tussen producenten en de handel en industrie werd een omkadering uitgewerkt via gemeenschappelijke ontvangstvoorwaarden en een arbitrageregeling bij eventuele geschillen.