Kwaliteit en veiligheid

De Belgische groenteverwerkende industrie en groothandel in industriegroenten heeft samen met de andere partners binnen het OVPG (overlegplatform van de handel in en verwerking van plantaardige grondstoffen en producten) en het Agrofront (de landbouworganisaties) met de Vegaplan standaard een instrument gecreëerd dat de land- en tuinbouwers en toeleveranciers aan de handels- en verwerkingsbedrijven de mogelijkheid biedt zich door een OCI te laten auditen met het oog op een productcertificaat (EN 45011) en een volledige teeltregistratie te voeren. In 2014 werd ook het luik duurzaamheid en IPM toegevoegd.

Dit biedt een garantie met betrekking tot de grondstoffen van de sector. De elementen met betrekking tot de voedsel- en plantenveiligheid in deze Vegaplan-standaard werden ook door het Belgische federale voedselagentschap erkend als gids autocontrole voor de primaire plantaardige sector. De bevoegde diensten van de Vlaamse en Waalse overheid erkennen het certificaat ook in het kader van de IPM wetgeving.

Intussen werd met de Nederlandse en Duitse collega's een gelijkwaardigheid afgesproken tussen de Vegaplan standaard en hun VVAk & VVA (voedselveiligheidscertificaat akkerbouw en industriegroenten en aardappelen in Nederland) en QS ('Qualität und Sicherheit' in Duitsland).
De Franse producenten hebben zich aangemeld in de Belgische databank van Vegaplan in afwachting van een eigen Frans systeem.

Deze kwaliteitssystemen maken een vlotte doorstroming naar de bedrijfseigen kwaliteitssystemen mogelijk en resulteren in een 100 % traceerbaarheid. De controle op de parameter contaminanten gebeurt via een bedrijfseigen bemonsteringsplan in het kader van het wettelijk verplichte autocontrolesysteem.

Via deze Vegaplan-standaard, die beheerd wordt door Vegaplan, kunnen land- en tuinbouwers ook hun perceelsregistratie bijhouden op hiervoor ontwikkelde documenten.

Om hen op de hoogte te houden van de vigerende wetgeving met betrekking tot het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen werkt Vegebe samen met KDT (Kenniscentrum voor duurzame tuinbouw) die een voortdurend geactualiseerde databank van erkende gewasbeschermingsmiddelen bijhoudt.

De verwerkings- en handelsbedrijven op hun beurt beschikken over certificaten van private kwaliteitssystemen als BRC of IFS. Tal van hen beschikken tevens over een certificaat autocontrole, gebaseerd op de gids autocontrole AGF handel en verwerking, die erkend werd door het FAVV, het Belgische federale voedselagentschap.