Contracten

De Belgische groenteverwerkende industrie en groothandel in industriegroenten bevoorraadt zich met grondstoffen bij telers in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland via teeltcontracten.

De contracten bepalen naast de prijs, hoeveelheid, kwaliteit, leverings- en betalingsvoorwaarden ook de rechten en plichten van leveranciersen koper. In het geval telers deel uitmaken van een coöperatie actief binnen de Europese marktordening voor groenten en fruit, wordt ook deze coöperatie bij het contract betrokken.

Via de contracten engageren de telers zich aan te sluiten bij Vegaplan en zich te laten certificeren op basis van de Vegaplan standaard of een gelijkwaardig verklaard systeem (VVAk of voedselveiligheidscertificaat groenten in Nederland of QS in Duitsland).
De lijst van de afnemers, die via de website van Vegaplan de status van hun leveranciers kunnen opvolgen, kan men terugvinden in de databank op de website van Vegaplan.be.

Naast de specificieke contractuele voorwaarden, maakt de sector ook gebruik van het zogenaamde 'gele boekje' van het Inagro, dat de gemeenschappelijke ontvangstvoorwaarden voor industriegroenten stipuleert. De versie 2010 kan gedownload worden via deze website (zie link hiernaast).

In geval van betwisting kunnen koper en verkoper zich beroepen op een arbitragesysteem voor industriegroenten, dat door Vegebe en de landbouworganisations Boerenbond and ABS uitgewerkt en beheerd wordt.
De vermelding van de arbitrageclausule in de contracten houdt in dat kopers en verkopers afzien van de behandeling van een geschil via de gewone rechtbank.

Binnen het kader van de GMO groenten en fruit hebben een aantal telers zich verenigd in een erkende telersorganisatie. Momenteel zijn er drie telersverenigingen actief in de sector van de verwerkte groenten : Ingro, BDN en Vegras.