Voorstelling

Vegebe is een hedendaagse beroepsorganisatie voor de groenteverwerking en handel in industriegroenten.

Mede door de fusie van VGB en Vigex in 1998 heeft Vegebe zich ontwikkeld tot een volwaardige beroepsfederatie voor de sector, die op diverse terreinen het voortouw neemt binnen de plantaardige sector.

Samenwerking binnen FVPhouse

Vegebe heeft samen met Belgapom, de federatie van de aardappelhandel- en verwerking, en Fresh Trade Belgium, de beroepsfederatie van de groothandel in verse groenten en fruit de vzw FVPhouse opgericht. FVPhouse staat in voor de organisatie van de back office voor deze drie federaties, de organisatie van opleidingen en de werking van Young FVPhouse, een initiatief voor de jongere stafmedewerkers van de bedrijven actief in de sector.

Vegebe in het netwerk van Belgische en Europese federaties

Vegebe is lid van Fevia, de Belgische federatie van de voedingsindustrie. Tevens lag Vegebe mee aan de basis van de oprichting van het OVPG (overlegplatform van de handel in & verwerking van plantaardige grondstoffen) en samen met de landbouworganisaties van Vegaplan, de beheersinstelling van de gelijknamige Vegaplan-standaard voor de primaire productie van planten en plantaardige producten.

Omdat meer en meer dossiers zich op Europees vlak afspelen, nam Vegebe ook het initiatief om in de schoot van de PROFEL (Europese federatie van de groente- en fruitverwerkende industrie) een sectorgroep rond diepvriesgroenten op te starten. Intussen is ook de samenwerking met de groenteconservensector binnen PROFEL uitgewerkt. Zo is er ook een rechtstreekse sectorlink naar de FoodDrinkEurope (Europese federatie van de voedingsindustrie).

Diensten

Vegebe levert ook een aantal individuele diensten aan bedrijven, te beginnen met de wekelijkse 'marktberichten', maar ook gemeenschappelijk opgezetten studies, informatie & databanken m.b.t. voedsel- en plantenveiligheid, leefmilieupakketten en opleidingen (i.s.m. FVPhouse).

Tot slot worden ook diensten aangeboden op het vlak van promotie.