Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie in die internet site kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Fresh Trade Belgium. De inhoud van die site, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, logo’s, teksten, beelden zijn de eigendom van Fresh Trade Belgium en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving. De inhoud van de site mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fresh Trade Belgium. Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit die site voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in die site het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Fresh Trade Belgium.

Beperking van aansprakelijkheid

Fresh Trade Belgium besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van die site en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. Fresh Trade Belgium voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de elementen en de technologie die in die site beschreven wordt. Fresh Trade Belgium is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in die site vervat zijn. Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Fresh Trade Belgium, noch haar bestuurleden of medewerkers verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie zoals beschreven in die site (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst).

Toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtbanken

Onderhavige bepalingen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.